+48 666 585 318 (Pon-Pt 8:00-16:00)
Kraj dostawy

Regulamin sklepu internetowego

Ważne od 01. 09. 2023.

1. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

 1. Poniższe warunki sprzedaży detalicznej dotyczą sprzedaży on-line w sklepie internetowym na stronie : www.geomall.pl 
 2. Warunki sprzedaży ponadto zawierają prawa i obowiązki obu stron zawierających umowę, podczas korzystania ze strony internetowej sprzedającego znajdującą się pod adresem: www.geomat.pl (zwane dalej „strona internetowa sklepu“) oraz inne powiązane stosunki prawne. 
 3. Odstępstwa od warunków sprzedaży można znaleźć w umowię zawartej przy sprzedaży. Wyróżnione postanowienia mają pierwszeństwo przed ogólnie ustalonymi warunkami sprzedaży.
 4. Ustalenie warunków sprzedaży jest nierozdzielną częścią umowy. Warunki sprzedaży wygenerwowane są w języku polskim, a także podpisywana umowa. 
 5. Warunki sprzedaży obowiązują do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań powstałych pomiędzy sprzedającym a kupujący, w momencie zawarcia umowy, jeżeli nie ulegną zmianie zgodnie z artykułem 1.6 powyższych warunków sprzedaży.
 6. Osoba sprzedająca może zmienić bądź uzupełniać treść warunków sprzedaży jeżeli nie wybiega to poza zakresu i ważność warunków. Treść zmian bądź uzupełnienie sprzedający zobowiązany jest zamieścić na swojej stronie internetowej. Osoba kupująca/zarejestronowany klient dostanie na swój adres e-mail informację o zmianach najpóźniej miesiąc przed datą wprowadzenia w życie danej nowelizacji, lub zostanie poinformowana w jakikolwiek inny sposób uzgodniony miedzy dwoma stronami. W przypadku, że klient nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami ma możliwość odstąpienia od umowy z datą poprzedzającą wprowadzenie nowych zasad, bądź w trybie natychmiastowym jeżeli tak mówi prawo. Niewypowiedzenie umowy jest jednoznaczne z akceptacją nowych warunków, od dnia wkazanego na wprowadzenie nowelizacji w życie.
 7. Zmiana praw i obowiązków obu stron umowy bezpośrednio ze względu na wprowadzone nowelizacje spowoduje, że poprzednie zasady umowy przestają obowiązywać. O owych zmianach sprzedający mają obowiązek poinformować klientów.

2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Strony internetowe sklepu zawierają spis produktów oferowanych na sprzedaż, wraz z cenami. Ceny oferowanych produktów są zobrazowane wraz z podatkiem VAT oraz wszelakimi dodatkowymi opłatami. Oferta sprzedaży oraz cena widnieją na stronie internetowej przez cały czas kiedy możliwy jest ich zakup. Warunek ten nie oznacza jednak, że niemożliwe jest zawarcie umowy między klientem a sprzedającym na indywidualnie wyznaczonych przez strony warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży zamieszczone na stronie internetowej nie są wiążące dla sprzedającego, co oznacza że nie jest on zmuszony do podpisania umowy. 
 2. Strony internetowe zajmujące się sprzedażą zawierają również informacje o kosztach związanych z pakowaniem oraz transportem towaru. Owe ceny obowiązują jednynie na terenie Polski. 
 3. W celu zakupu produktów, klient powinien wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej. Formularz zawiera poniższe informacje:

  a) Zamawiane produkty (zamawiane produkty „wkłada“ się do koszyka na stronie sklepu internetowego),
  b) Sposób zapłaty kwoty wartości wybranych produktów, dane dotyczące sposobu dostawy towaru
  c) Informacje o kosztach związanych z transportem towaru ()informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dalej jako „zamówienie“).

 4. Przed dokonaniem zamówienia klient powinien zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie sklepu internetowego, w tym  z warunkami sprzedaży obowiązującymi w dniu nawiązywania umowy, które między innymi regulują przekazywanie informacji zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014, wraz z późniejszymi zmianami (dalej jako „Kodeks cywilny“).
 5. Przed złożeniem zamówienia kupujący ma możliwość skontrolować bądź zmienić dane osobowe, które wprowadził. Przyciskiem „Odesłać zamówienie“ zostanie ono przekazane do sprzedającego. Klient otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia, gdzie zawarte będą wszystkie dane osobowe, które wprowadził (dalej jako „poczta eletroniczna kupującego“).
 6. Osoba sprzedająca jest uprawniona w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena, dodatkowe nakłady na transport) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemne bądź telefoniczne).
 7. Umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje bez bezpośredniego kontaktu, na odległość za pomocą komunikacji tj. doręczenie potwierdzenia o przyjęciu zamówienia (zaakceptowanie), które wysyłane jest do klienta pocztową elektroniczną. 
 8. Kupujący przyjmuje do świadomości, że sprzedajacy nie ma przymusu nawiązania umowy z osobami, które wcześniej nie dotrzymywały jej warunków (w tym sprzedaży).
 9. Kupujący wyraża zgodę na komunikace na odległość odczas nawiązywania umowy między stronami. Koszta związane z ową komunikacją wychodzące (połączenie internetowe, rozmowy telefoniczne) ponosi klient.

3. CENA TOWARU I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Cenę towaru oraz ewentualne koszta związane z transportem zgodnie z umową może klient zapłacić na dwa sposoby:

  a) gotówką– płatność przy odbiorze – płatność u kierowcy firmy transportowej, bądź pracownikowi poczty;
  b) przelewem na konto w banku o numerze: 24 1240 4142 1111 0010 7154 1535, bank PEKAO Bank Pekao S.A., SWIFT: PKOPPLPW (dalej jako „konto sprzedającego“);

 2. Łącznie z ceną zakupu klient zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu również opłaty związane z pakowaniem i doręczeniem towaru. 
 3. W przypadku płatności gotówką, ujiszcza się kwotę podczas odbioru towaru. W przypadku przelewu bankowego płatności należy dokonać do czternastu (14) dni od momentu zawarcia umowy. Podczas zamawiania towaru, który w tym momencie firma nie posiada w magazynie, sprzedawca musi złożyć zamówienie u producenta. W tym przypadku może prosić o zapłacenie faktury proforma w wysokości całego zamówienia. 
 4. W przypadku płatności przelewem kupujący jest zobowiązany dokonać przelewu zgodnie z tytułem płatności. Obowiązkiem klienta jest dopilnowanie aby kwota przelewu na rachunek odbiorcy odpowiadała kwocie rachunku.
 5. Sprzedający w szczególnych przypadkach (gdy nie otrzyma dostatecznego potwierdzenia zamówienia (art. 118 Kodeksu cywilnego)) jest uprawniony do zażądania całej kwoty przed wysłaniem towaru. 
 6. Ewentualne zniżki/promocje na towar nie łączą się ze sobą.
 7. Jeżeli jest to zwyczajowo w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, Sprzedawca wystawi Kupującemu, w odniesieniu do płatności dokonanych w ramach Umowy kupna, dokument podatkowy – fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego klientowi: w przypadku odbioru osobistego po zapłaceniu ceny towaru i wręczona podczas przekazywania towaru. W przypadku płatności przelewem sprzedający wystawi kupującemu fakturę zaliczkową i wyśle ją elektronicznie na adres e-mail kupującego. Faktura zostanie wystawiona przez sprzedającego na zamówione produkty.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻ

 1. Kupujący jest świadomy, że zgodnie Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), nie może między innymi odstąpić:

  a) od umowy o świadczenie usług, jeżeli zostały ona zrealizowane za wcześniejszą wyraźną zgodą kupującego przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a sprzedawca powiadomił kupującego przed jej zawarciem, że w takowym przypadku nie ma on prawa do odstąpienia od umowy o doręczniu towaru bądź usług.
  b) od umowy na dostawę towarów zmodyfikowanych na życzenie klienta, a także towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub degradacji.
  c) od umowy kupna na dostawę nagrań audio i wideo bądź programów komputerowych, jeżeli klient naruszył ich oryginalne opakowanie,
  d) od umowy o naprawę lub konserwację w miejscu wyznaczonym przez klienta na jego prośbę, nie obowiązuję to jednak w przypadku innych niż zamówionych napraw bądź podczas dostawy części,
  e) od umowy w przypadku zapieczętkowanych towarów, które kupujący wyjął, a ze względów higienicznych nie jest możliwe ich zwrócenie.
  f) Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), klient ma prawo odstapić od umowy w czasie czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Odstąpienia od umowy może dokonać poprzez formularz odstąpienia od umowy wysłany na na adres e-mail info@geomall.pl bądź w formie papierowej wysłany w tym odstępie czasowym (14 dni) na adres siedziby sprzedającego.
  g) Kupujący odstępując od umowy, powinien odesłać bądź osobiście doręczyć towar sprzedającemu, a to bez zwłoki, ale nie później niż czternaście (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Adresy do wysyłki lub przekazania towarów sprzedającemu są następujące:

  Oznaczenie dostawcy Nazwa dostawcy Adres zwrotny dostawcy
  GEOMAT GEOMAT s.r.o. Uniq Logistic Sp. z o.o. (magazyn GEOMAT), Tomaszowska 47/49, 93-635 Łódź
  h) Koszty związane ze zwrotem towaru zawsze ponosi Kupujący. Towar należy wysłać zwykłą przesyłką kurierską, ewentualnie zwykłą firmą transportową. Zwroty za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedawca przyjmie zwroty wyłącznie w ustawowym terminie 14 dni. W przypadku, gdy Kupujący naruszy obowiązek zwrotu towaru w ustawowym terminie, Sprzedający będzie uprawniony do odszkodowania za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem tego obowiązku. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu nieuszkodzone i nieużywane oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.
  i) Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu przed zwrotem (przekazaniem) towaru przez kupującego. Sprzedający zkontroluje zwrócony towar, w szczególności w celu ustalenia, czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.
  j) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu (z wyłączeniem kosztów poniesionych w związku z dostawą towarów) w ciągu czternastu (14) dni od zwrotu dostarczonych towarów. Kupujący wyraźnie uznaje postanowienia niniejszego paragrafu. Sprzedający zwróci cenę zakupu pomniejszoną o koszty dostawy towarów lub koszty zmniejszenia wartości towarów itp. na konto wskazane przez Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu ceny zakupu w gotówce przy zwrocie towaru przez Kupującego.
  k) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwrócony towar przez Kupującego jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedający jest uprawniony do odszkodowania za szkodę poniesioną. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę poniesionej szkody (lub obniżonej wartości towaru, którą Sprzedający obciąży Kupującego) z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5. DOSTAWA I DORĘCZENIE PRODUKTÓW

 1. Sposób doręczenia produktów określa sprzedający, jeżeli umowa nie stanowi inaczej. W przypadku, że klient wniesie prośbę o własny sposób dostawy- ponosi on odpowiedzialność za towar od momentu jego odbioru przez wybranego doręczyciela oraz ponosi wszelakie związane koszta z transportem. 
 2. Jeśli zgodnie z umową sprzedający doręcza towar do klienta- ten zobowiązany jest owy towar odebrać. Jeżeli kupujący nie odbierze zamówienia, może zostać obarczony kwotą 100 zł na rzecz kosztów związanych z ponownym doręczeniem towaru na magazyn, oraz umowa może zostać rozwiązana.
 3. W przypadku, że z winy kupującego konieczne jest ponownie dostarczenie produktów, bądź metoda dostarczenia jest inna niż ta zawarta w umowie- klient zobowiązany jest ponieść koszta związane z ponownym doręczeniem bądź inną formą dostawy.
 4. Podczas odbioru towaru, kupujący powinien skontrolować czy opakowanie w jakim się znajduje zamówienie nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce klient powinien poinformować o tym kierowcę, a także nie posiada obowiązku odbioru paczki. W momencie podpisania odbioru paczki, kupujący oświadcza, że paczka spełnia wszelkie normy i nie możliwa jest późniejsza reklamacja związana z uszkodzeniem opakowania towaru. 
 5. Inne prawa i obowiązki obu stron związane z doręczaniem produktów mogą zmieniać warunki dostawy sprzedającego.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE, GWARANCJA

 1. Prawa i obowiązki obu stron podpisujących umowę związane z wadliwym produktem określają przepisy prawne  w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, że produkty, które sprzedaje klientowi posiadają uzgodnioną: ilość, jakość oraz wykonanie. 
 3. W przypadku, że zakupiony przedmiot posiada wady, co oznacza nie posiada powyższych własności, jeżeli owe uszkodzenie zostanie zgłoszone do 6-ciu miesięcy od momentu dostawy, można uznać, że przedmiot był naruszony już w momencie odbioru (na podstawie umowy), natomiast nie dotyczy to produktów o krótszej żywotności. Podstawa prawna: art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego.
 4. Prawo kupującego w związku z uszkodzeniem zakłada że, może być tak, że uszkodzenie pokaże się po czasie dłuższym niż ten okres. Prawo kupującego zakłada również, że po dłuższym okresie wada może się okazać ze strony sprzedającego. 
 5. Kupujący nie powinien reklamować produktu po długim czasie, jeżeli znalezienie wady mogło się odbyć od razu po odebraniu przesyłki. Klient powinien skontrolować przesyłkę pod względem ilości i właściwości co najszybciej po jej otrzymaniu. Odpowiedzialność za towar ponosi klient wraz z momentem otrzymania przesyłki w przypadku, gdy na własną rękę organizował on dostawę. Jeżeli kupujący nie powiadomi sprzedającego w odpowiednim czasie o uszkodzeniu, straci możliwość odstąpić od umowy. 
 6. Kupujący na jakiej podstawie składa reklamację. Jego wybór jest wiążący i nie może być zmieniony bez zgody sprzedającego. Roszczenia kupującego regulują przepisy sekcji 2106, § 2107 oraz § 2169 kodeksu cywilnego. 
 7. W przypadku rzeczy, które nie ulegają rozłożeniu bądź zużyciu, obowiązuje gwarancja dwudziestocztero miesięczna (24), jeżeli w umowie nie jest zawarte inaczej. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedającego za wadliwy towar, wraz z czasem trwania gwarancji zawarte są w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
 8. Zasady związane z wadliwymi przedmiotami zostają zgłaszane na adres magazynu: Uniq Logistic Sp. z o.o. (magazyn GEOmall.pl), Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź.

7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 1. Kupujący staje się właścicielem produktów w momencie zapłacenia pełnej kwoty za towar.
 2. Kupujący zdaje sobie sprawe, że wszelakie rzeczy zamieszczane na stronie internetowej, (w tym fotografie oferowanych produktów) są chronione prawami autorskimi. Klient zaręcza, że nie będzie dokonywał żadnych działań, ani upowszechniał ich osobom trzecim, które mają na celu niepoprawne korzystanie z materiałów zamieszczanych na stronach internetowych.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie strony internetowej. Witryna sklepu może być używana tylko w takim zakresie do jakiego jest przeznaczona, nie odbywając się kosztem praw innych klientów i sprzedającego.
 4. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania wobec Kupującego w rozumieniu przepisów § 1826 art. 1 kodeksu cywilnego.
 5. Kupujący rozumie, że sprzedający nie bierze odpowiedzialności za błędy związane z ingerencją w strony internetowe osób trzecich, bądź używania ich w sposób nieprawidłowy z jej przeznaczeniem.

8. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firma, która przetwarza dane osobe, wykonuje to w ramach swoich obowiązków ogłoszonych parlamentem europejskim i Radą (EU) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych i przetwarzania ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, zwane dalej "rozporządzeniem"), następujące dane osobowe klientów i klientów produktów i usług Spółki ("Klienci"):

  a) W przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko; adres pocztowy; adres e-mail; numer telefonu.
  b) W przypadku firmy: tytuły, imiona i nazwiska osób kontaktowych; wykonywana pozycja w firmie osób kontaktowych; adres siedziby pracy osób kontaktowych; nr telefonu oraz adresy e-mail osób kontaktowych; nazwa firmy.

 2. Konieczne jest zgromadzenie powyższych danych osobowych w celu identyfikacji stron umowy oraz do ochorny praw i obowiązków obu stron umowy. Przetwarzanie danych osobowych umożliwia:

  a) Artykuł 6 ustawa 1 b) Rozporządzenie– przetwarzanie konieczne do podpisania umowy
  b) Artykuł 6 ustawa 1 f) Rozporządzenie – przetwarzanie niezbędne do uzasadnionych interesów powiernika lub strony trzeciej.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w powyższym celu przez okres trwania umowy i przez okres 10 lat po jej rozwiązaniu, o ile nie zostało ustalone inaczej. Na adres e-mail osoby kontaktowej zostanie wysłany komunikat handlowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 O usługach społeczeństwa informacyjnego. Informacje te mogą dotyczyć wyłącznie towarów lub usług i mogą zostać wypowiedziane w dowolnym momencie w jeden z następujących sposobów:

  a) Wysłanie dokumentu na adres pocztowy Firmy,
  b) Wysłanie wiadomości drogą e-mailową na: privacy@geomat.eu
  c) Klikając na link w komunikacie handlowym.

 4. Klienci są uprawnieni na mocy rozporządzenia:
  a) zażądać od Firmy uzyskania informacji jakie jego dane osobowe ewiduje firma,
  b) otrzymać od Firmy dostęp do owych danych osobowych, oraz mieć możliwość ich zmiany/aktualizacji,
  c) zażądać od Firmy usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest to niezgodne z prawem lub nie wpływa negatywnie na interes firmy,
  d) do aktywnej ochrony sądowej jeżeli Klient stwierdzi, że jego prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały naruszone,
  e) na przenośność danych,
  f) zażądać kopii przetwarzanych danych osobowych,
  g) złożyć zażalenie do Urzędu ochrony danych osobowych,
  h) wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes Firmy.

9. DORĘCZANIE

 1. Jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej, jakakolwiek korespondencja związana z umową pomiędzy stronami, musí zostać doręczona pisemnie pocztową elektroniczną, osobiście bądź za pomocą służby pocztowej (według wyboru nadawcy). Owa korespondencja zostaje doręczona kupującemu na adres zamieszczony w zamówieniu. 
 2. Wiadomość uznaje się za dostarczoną:

  a) w przypadku wysyłania wiadomości pocztą elektorniczną, w momencie jej przyjścia do skrzynki odbiorczej; integralność wiadomości wysyłanych przez e-mail może być zabezpieczona certyfikatem,
  b) w przypadku osobistego odbioru lub za pośrednicem służby pocztowej- w momencie odbioru przesyłki przez adresata,
  c) w przypadku doręczenia za pośrednictwem służb pocztowych, również w momencie odmówienia / nie odebrania przesyłki,
  d) w przypadku dostawy za pośrednictwem usług pocztowych, w ciągu dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki i skierowania prośby do adresata o przejęcie nieodebranej przesyłki, również w przypadku gdy adresat jakimś sposobem nie otrzymał takiej informacji o przejęciu paczki.

10. ZAŁOŻENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli zasady korzystania ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony zgadzają się, że relacja podlega prawu polskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. 
 2. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia handlowego, i nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel.
 3. Jeżeli jakiekolwiek z zasad sprzedaży stanie się nieważne na jej miejsce pojawiają się nowe, conajbardziej podobne do porzednich. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.
 4. Umowa zakupu (w tym warunki handlowe) jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 5. Dane kontaktowe sprzedającego: GEOMAT s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Czechy, info@geomall.pl, telefon: +48 666-585-318.

Blog

Jak chronić rośliny przed mrozem? [Pełny przewodnik]

Gorące letnie dni odchodzą nieodwołalnie, a wskazówka termometru nieubłaganie spada w dół? Wraz z końcem lata nie tylko ludzie, ale także przyroda przygotowuje się na nadejście chłodniejszego okresu. Jak chronić rośliny przed mrozem i zimowymi przymrozkami? 

Jaka folia do grządek podwyższonych?

Chcesz zabrać się za budowę podwyższonych grządek własnymi rękami? W takim razie (nie) obejdziesz się bez folii kubełkowej. Jaką funkcję pełni ona w grządkach? I czy w ogóle jej potrzebujesz?

Co zamiast agrowłókniny z tworzywa sztucznego?

Chcesz się pozbyć chwastów bez pielenia grządek, ale nie chcesz szpecić swojego ogrodu zwykłymi agrowłókninami ściółkującymi? Istnieje naturalna alternatywa dla agrowłókniny, która jest mile widziana nie tylko przez eko-hodowców. Czytaj więcej.
Hotline Potrzebujesz poradzić w wyborze produktu lub złożenia zamówienia?
+48 666 585 318 info@geomall.pl W dni powszednie od 8:00 do 16:00
Pliki „cookies” pomagają Wam i nam

My, GEOMAT s.r.o., denimy sobie Państwa zgodę na wykorzystanie plików cookies, abyśmy mogli uprzyjemnić Państwa zakupy na naszej stronie internetowej, ułatwić wiele kroków zawiązanych z procesem zakupu a sami mogli się udoskonalać. Klikając na „OK, zagadzam się“, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies w Twojej przeglądarce, abyś mógł w pełni wykorzystać potencjał strony internetowej. Szczegóły znajdziesz na stronie „Informacje o cookies“.